งานลอยกระทงปี2561 8จุดหลักของประเทศ จัดที่ไหนกันบ้าง ตามนี้เลยจร้า

Boysadoodta's picture
งานลอยกระทงปี2561 8จุดหลักของประเทศ จัดที่ไหนกันบ้าง ตามนี้เลยจร้า ...

• จังหวัดสมุทรสงคราม 
งานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง 
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 
ณ วัดกุมรินทร์กฏีทอง อำเภออัมพวา 

• จังหวัดเชียงใหม่ 
งานประเพณuยี่เป็ง ประจำปี 2561 
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 
ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

• จังหวัดสุโขทัย 
งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
วันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2561 
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองเก่าสุโขทัย

• จังหวัดตาก 
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2561
วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2561 
ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมืองตาก

• จังหวัดราชบุรี
เทศกาลกระทงสี วัดไทรอารีรักษ์ ประจำปี 2561 
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 
ณ วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอดพธาราม

• จังหวัดลำปาง 
งานสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561 
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 
ร ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อำเภอเมืองลำปาง

• จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานลอยกระทงกรุงเก่า 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา

• จังหวัดร้อยเอ็ด
งาน สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2561 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1672