เชิญเที่ยวงาน ”สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2560

Boysadoodta's picture

นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดย จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นการเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตร และของดีเมืองกำแพงเพชร ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละปีงานสารทไทยจะตรงกับ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตามจันทรคติ ซึ่งในฤดูกาลนี้กล้วยไข่จะมีผลผลิตออกมามาก เมื่อมีงานบุญต่างๆ ที่มีการทำบุญตักบาตรก็มักจะใช้กล้วยไข่เป็นผลไม้และมี กระยาสารทเป็นของหวาน ต่อมาทางจังหวัดได้กำหนดให้กล้วยไข่เป็นผลไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เพราะในแต่ละปี กล้วยไข่ทำรายได้ให้กับจังหวัดกำแพงเพชรหลายล้านบาท

และในปีนี้ งานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง จ.กำแพงเพชร มีการจัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานโพธิ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

พลาดไม่ได้! กับกิจกรรมพิเศษของงาน ในช่วงเช้า (วันที่ 20 ก.ย. 60) ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง และในช่วงค่ำ เวลา 19.30 น. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในค่ำคืนวันสารทไทยกับพิธีทอดผ้าป่าแถว แห่งเดียวในประเทศไทย บริเวณหน้าวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร กิจกรรมนี้สืบทอดจากความเชื่อตามตำนาน “ทิ้งผ้าตามป่า” ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่ชาวพุทธศาสนิกชนยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการถวายผ้าแก่พระสงฆ์ เป็นประเพณีส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีโบราณไว้ และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้ถวายบูชา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดประกวดกล้วยไข่สุก-ดิบ, ชมการประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไข่, ชมและเชียร์การแข่งขันการประกวดการกวนกระยาสารทลีลา, ชมการประกวดธิดากล้วยไข่ขวัญใจเมืองกำแพง, เลือกซื้อสินค้า OTOP, พร้อมชมการแสดงดนตรีและมหรสพต่างๆ ตลอด 10 วัน 10 คืน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร 055-705011 และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย 055-616228-9​