ซอกแซกย่านตลาดน้อย – บางรัก ย่านอาหารอร่อย สถาปัตยกรรมเก่าแก่ มุมถ่ายรูปสุดชิค

ตลาดน้อย บางรัก เป็นชุมชนจีนที่เกิดขึ้นมาจากการขยายตัวของสำเพ็งซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ เป็นย่านที่มีการผสมผสานกันระหว่างผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา ยังมีความหลากหลายของชาวจีนกลุ่มต่างๆ เห็นได้จากจำนวนศาลเจ้าทั้งของชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ไหหลำ ย่านนี้จึงเป็นแหล่งรวมร้านเด็ดเจ้าดัง อาหารอร่อย สถาปัตยกรรมเก่าแก่งดงาม การเดินทางสะดวกอีกต่างหาก

มาย่านตลาดน้อย ซอยเจริญกรุง 22 ขอแนะนำให้ ชิมข้าวหน้าไก่สูตรโบราณ หรือ ชิมเป็ดตุ๋นเจ้าท่า เดินชมสตรีทอาร์ต ซอยโรงเกือก มุมถ่ายภาพเก๋ที่เกิดจากความเก่าที่ผสานกับความเจริญสมัยใหม่อย่างกลมกลืน

นอกจากชิมของอร่อยแล้วไม่ควรพลาด ชมความงามของอาคารเก่าแก่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของย่านนี้ ศาลเจ้าโจวซือกง ศาลเจ้าเก่าแก่ บ้านจีนโบราณ “โซวเฮงไถ่” อาคารทรงจีนเก่าแก่อายุ 220 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย โบสถ์กาลหว่าร์ หรือวัดแม่พระลูกประคำ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  สถานกงสุลโปรตุเกส สถานกงสุลแห่งแรกในไทย โรงแรมโอเรียนเต็ล มัสยิดบ้านอู่ มัสยิดจดทะเบียนหลังแรกของไทย

การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS สถานีตากสิน  หรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีหัวลำโพง ต่อรถประจำทางผ่านหลายสาย หรือ ทางเรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือสี่พระยา