ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติปแม่วาง จ.เชียงใหม่
ประติมากรรมธรรมชาติ กำแพงดินตะกอนสูงกว่า 30 เมตร
ที่ตั้ง: 
อุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
GPS: 
18.5176030555556,98.7371797222222
โทร.: 
อุทยานแห่งชาติแม่วาง 0-5381-8348,081-881-4729
เวลาเปิด-ปิด: 
8:30 - 16:30 น. ทุกวัน
ผาช่อ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความสวยงามดั้งประติมากรรมธรรมชาติ กำแพงดินสูงกว่า 30 เมตร และเมื่อจินตนาการไปถึงเมื่อ 5 ล้านปี ที่นี่เคยเป็นแม่น้ำปิงมาก่อน เส้นทางเดินเข้าสู่ผาช่อจากลานจอดรถไม่ไกลนัก แต่ตลอดทางจะเป็นทางลัดเลาะบนเส้นทาง ที่จะพบการกัดเซาะของชั้นดินหินแม่น้ำตลอดทาง ในฤดูฝนเส้นทางจะเปัยกๆหน่อย ส่วนถ้าวันไหนฝนตก เขาจะปิดไม่ให้เข้าเพื่อนความปลอดภัย หน้าหนาวเดินสบายครับ 

เวลาเที่ยวที่เหมาะสมคือช่วงเช้า จนถึงเที่ยง ด้วยว่า ถ้าต้องการถ่ายสวยๆแล้วละก็ แดดจะสาดลงมาที่พนังผาช่อ สวยงามเป็นสีส้มสด ตอนช่วงเช้า แลเกิดเงาสวยงามในช่วงเที่ยง ถเาได้เจอวันที่ฟ้าใสๆ แต่ใครจะไปเที่ยวหลังบ่ายก็ไม่ว่ากัน 

  • ผาช่ออยู่ห่างจากตัวอ.เมือจังหวัดเชียงใหม่ 50 กิโลเมตร 
  • เสียค่าเข้าอุทยานแห่งชาติปแม่วาง คนละ 40บาท 
  • เวลาเข้าชม ผาช่อเปิดให้เข้าชม 8:30 - 16:30 น. ทุกวัน 
  • มีลานจอดรถบริการ เดินจากลานจอดรถประมาณ 400 เมตร 
  • เส้นทางเดินเข้าสู่ผาช่อ บางช่วงเป็นทางเดินขึ้นเขา ลงเขา และ อาจจะมีลุยๆนิดนึงครับ เตรียมรองเท้าที่เหมาะสม 

ลักษณะของผาช่อ 
ผาช่อเป็นหน้าผาหินตะกอนดินสูงลัน มีความโดดเด่น สวยงามเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ เกิดจากการรังสรรของธรรมชาติได้ อย่างน่าอัศจรรย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 23 ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่วาง กระบวนการธรรมชาติ ที่รังสรรให้เกิดผาช่อ เป้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ซึ่งมีลำดับขั้นตอนที่ทำให้เกิดผาช่อ  แบ่งได้เป็น 4ขั้นตอน ดังนี้ 

การเกิดผาช่อ 
ขั้นตอนแรก  เกิดจาการทรุดตัวของพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่ม รวมถึงพื้นที่ด้านตะวันตก ของอำเภอดอยหล่อ ซึ่งเป๋็นที่ตั้งของผาช่อ เกิดการทรุดตัวขึ้นประมาณ 30ล้านปี 
ขั้นตอนที่สอง หลังจากการทรุดตัวแล้ว เกิดการสะสมตัวของตะกอน กรวด ทรายแป้ง และดินเหนียว ที่เกิดจากการพัดพา โดยแม่น้ำปิง และแม่น้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลผ่านแอ่งที่ราบ เกิดการสะสมของตะกอนเหล่านี้เกิดขึ้นประมาณ 3ล้านปี 
ขั้นตอนที่สาม เกิดการยกตัวขึ้นอย่างช้าๆ เมือ่ประมาณ 1-2ล้านปี ทำให้ชั้นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ตะพักน้ำขั้นบันได แสดงการคัดขนาด เกิดการแทรกสลับของชั้นกรวดทราย และทรายแป้ง ได้ 5ชั้นหลัก 
ขั้นตอนที่สี่ สุดท้าย เกิดการกัดเซาะของลมและฝนบริเวณตะพักน้ำ ซึ่งเป็นการกัดเซาะในแนวดิ่งจึงเกิดเป็นหน้าผาสูงชันดังผาช่อที่ได้เห็นในปัจจุบัน 

ประวัติความเป็นมาของผาช่อ 
“ผาช่อ” เป็นประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดจาการสะสมของตะกอนบริเวณแอ่งของแม่น้ำ เป็นตะกอนยุคเทอเชียรี มีอายุประมาณ 5ล้านปี สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นแม่น้ำปิงมาก่อน ต่อมาธรณีแปรสันฐานชั้นตะกอนถูกดันตัวขึ้น ภายหลังปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กัดเซาะ ชะล้างผิวหน้าชั้นตะกอน เกิดเป็นลวดลา่ยที่สวยงาม ประกอบด้วยชั้นหิน ดิน และทรายแป้ง 

เมื่อพ.ศ. 2544 คุณดวงดาว เตชะวัฒนาบวร ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วาง ได้มาสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประกอบการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ได้สอบถามราษฎรโดยรอบพื้นที่ ได้การว่า บริเวณนี้มีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นลักษณะกำแพงดินตะกอน ชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาจ้อ” จึงได้ดำเนินการสำรวจ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ ด้วยลักษณะ ที่เป็นหน้าผากำแพงดินตะกอนและชูช่อขึ้นไปบนฟ้า จึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “ผาจ่อ” 

แผนที่: 
POINT (98.737179722222 18.517603055556)