โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร สถาปัตย์พุทธศิลป์ พื้นที่สงบใจกลางกรุง

บนถนนราชดำเนิน ที่โดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมตะวันตกงดงาม ยังมี โลหะปราสาท ที่โดดเด่นด้วยแบบฉบับสถาปัตยกรรมไทย ได้คำยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ที่ออกแบบเพื่อน้อมนำจิตใจให้ผู้ศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรม ซึ่งเพียงย่างก้าวเข้ามาอยู่ภายในบริเวณโลหะปราสาทเราก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบ 

โลหะปราสาท ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของพระอุโบสถ ในวัดราชนัดดารามวรวิหาร ว่ากันว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามโลหะปราสาทที่เมืองลังกา 

ส่วนลักษณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย เป็นปราสาท 3 ชั้น มียอดมณฑปรวม 37 ยอด กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด มีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลาง เจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น

ปัจจุบัน โลหะปราสาท เป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมเยือน โดยภายในปราสาท แบ่งชั้นล่างเป็นนิทรรศการจัดแสดงประวัติความเป็นมา ชั้นสอง เป็นห้องสมุดธรรมะ ห้องทำสมาธิ เดินจงกรม ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงโปรดเกล้าพระราชทานในปี พุทธศักราช 2539 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มาสักการบูชา สำหรับผู้มาเยือนโลหะปราสาท ต้องมาพลาดเผื่อเวลาเยี่ยมชมความงามของวัดราชนัดดาและกราบพระประธานภายในพระอุโบสถ ซึ่งภายในมีจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่งดงาม 


ที่ตั้ง เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ  
เปิด : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น

การเดินทาง 
สามารถมาได้จากด้านถนนหลานหลวง และ จากถนนราชดำเนินกลาง
รถส่วนตัว มีที่จอดรถภายในบริเวณวัดราชนัดดา ค่าจอด 40 บาทตลอดทั้งวัน  
รถประจำทาง 2, 12, 15, 35, 44, 47, 56, 60, 79, 509, 510, 511
ทางเรือ เรือคลองแสนแสบ ขึ้นท่าผ่านฟ้าลีลาศ