ภาคตะวันออก

บางชันเรือนแพ
เที่ยวบางชัน ธรรมชาติทั้งแปลกทั้งสวยทั้งอิ่ม ที่ทะเลจันทบุรี