ภาคตะวันออก

ร้านทิวธาราโฮมสเตย์
เที่ยววิถีชุมชนประแส นอนโฮมสเตย์ เล่นน้ำทะเลที่เกาะมัน
หาดบานชื่น กับอารมณ์สงบสยบจิตใจ