ภาคตะวันออก

ประกาศจาก จากฐานทัพเรือสัตหีบ
โรแมนติกสุดๆ กับงานสลักรัก@สลักคอก
ตะวันลับฟ้าที่บ้านสลักคอก