งานฤดูหนาวลพบุรี

สถานที่จัดงาน: 
สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
งานฤดูหนาวลพบุรี จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ ในสมัยนายชอบ ชลเกตุ เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อจัดหาทุนการศึกษามาช่วยโรงเรียน โดยกำหนดจัดงานฤดูหนาวลพบุรี ขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งในช่วงแรกๆ งานฤดูหนาวลพบุรี นั้น มีกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อชาวไร่ ชาวนาและเกษตรกรได้มาประกวดพืชผลจากการเกษตร มีการประกวดวัวงาม การแสดงผลงานของนักเรียน และจัดให้มีมหรสพคอยให้ความสนุกสนาน และบางปีมีการแสดงการจำลองเหตุการณ์ของสงครามสมัยต่าง ๆ ซึ่งมีคนให้ความสนใจในงานฤดูหนาวสมัยนั้นเป็นอย่างมาก

      นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า งานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๔ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยมีกิจกรรมนิทรรศการด้านทางทหาร ด้านการแพทย์พยาบาล ด้านการท่องเที่ยว และอีกมากจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประกวดนางงามฤดูหนาวลพบุรี มีมหรสพด้านดนตรีจากศิลปินชื่อดัง และมีการแสดงที่เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดลพบุรีได้ร่วมแสดงความ สามารถทางดนตรีครั้งนี้ด้วย ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงมอเตอร์โชว์จากค่ายรถต่างๆ และกิจกรรมที่สนุกอีกหลากหลายรายการ ทั้งนี้ ในช่วงการจัดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งนี้ จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรีมากขึ้น หลังจากเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดลพบุรี และเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นในช่วง วันเวลาดังกล่าว

      นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๔ ยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงกันได้ อาทิ นมัสการศาลพระกาฬ ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองชาวจังหวัดลพบุรี จากนั้นเข้าชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์สถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่น่าสนใจ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และช่วงดังกล่าวยังเป็นช่วงทุ่งทานตะวันบานของจังหวัดลพบุรี ที่เหมาะแก่การเก็บภาพบรรยากาศทุกท่านกับท้องทุ่งสีเหลืองสดใสของดอก ทานตะวันบานในเขตอำเภอพัฒนานิคม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร.๐๓๖ – ๗๗๐๐๙๖ – ๗ ได้ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com

 

หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel