เที่ยวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

น้ำตกถ้ำฝุ่น บึงกาฬ
ภูสิงห์ บึงกาฬ (Phusing, Bungkan)
บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
น้ำตกถ้ำพระ จังหวัดบึงกาฬ
น้ำตกเจ็ดสี (Chet si waterfall)
น้ำตกชะแนน อลังการลานหินน้ำตก
มหัศจรรย์สะพานหิน หรือ ขัวหิน ทางเข้าน้ำตกชะแนน
น้ำตกปิตุ๊โกร น้ำตกรูปหัวใจ สูงที่สุดในเมืองไทย
ดานดอกเงิน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว มหัศจรรย์ธรรมชาติ
น้ำตกเขาสอยดาว จันทบุรี
ดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำเขาพลู
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเขียว-ทุ่งกะมัง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำสนามบิน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน มหาสารคาม ชมปูน้ำ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง