กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช

กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช

กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช อยู่ริมถนนราชดำเนิน เป็นกำแพงที่ซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการบูรณะเพิ่มเติมขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2533 เป็นแนวขนานไปกับคูเมือง ตั้งแต่ป้อมประตูชัยเหนือ หรือประตูชัยศักดิ์ ไปทางตะวันออก ยาวประมาณ 100 เมตร

สถานที่ตั้ง: 

กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช อยู่ริมถนนราชดำเนิน

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::8.42764751769501,99.96355837580268 |zoom=16 |center=8.426739045285887,99.96326923370361 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel