ท่าเรือไปเกาะเต่า

ท่าเรือไปเกาะเต่า

ท่าเรือไปเกาะเต่า อยู่ในเขตอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่สามารถเดินทางได้ทั้งจากสุราษฎร์ธานีและจากตัวเมืองชุมพร เกาะเต่าเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษ การเมือง เช่นเดียวกับเกาะตะรุเตา มีแหล่งดูปะการังที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำสามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำลึก และน้ำตื้น เกาะเต่า มีหาดทรายที่สวยงามทรายขาวละเอียด ได้แก่ หาดทรายรี หาดปะการัง อ่าวโฉลกบ้านเก่า อ่าวเทียนนอก อ่าวลึก อ่าวโตนด

นอกจากนั้นบนเกาะยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ หิน จปร. ที่หาดทรายรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสถึง 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2411 และ พ.ศ.2442 และพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้บนแผ่นหิน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักค้างแรม เกาะเต่ามีที่พักบริการหลายแห่ง

การเดินทางไปเกาะเต่า

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเกาะเต่าจากชุมพร สามารถใช้บริการเรือโดยสารดังนี้

ท่าเรือท่ายาง ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถขึ้นรถสองแถวที่สหกรณ์หน้าตลาดเทศบาล ตัวเมืองชุมพร ไปท่าเรือท่ายาง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที มีเรือให้บริการดังนี้

บริษัท รุ่งนภาทัวร์ จำกัด มีบริการเรือนอนเป็นเรือประมง 2 ชั้น ออกจากท่าเรือท่ายาง จังหวัดชุมพร ไปหาดแม่หาดที่เกาะเต่าทุกวัน เรือออกจากท่ายางเวลา 24.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และเที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 22.00 น. ถึงชุมพร เวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ค่าโดยสารเที่ยวละ 200 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7755 3052-4

บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด มีเรือเฟอร์รี่ขนาด 350 ที่นั่ง ออกจากท่าเรือท่ายาง วันละ 1 เที่ยว เวลา 07.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 10.00 น. และมีเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 14.30 น. ถึงชุมพร เวลา 18.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 450 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุงเทพฯ โทร. 0 2280 8073, 02280 7897 ชุมพร โทร. 0 7750 6205 เกาะเต่า โทร. 0 7745 6274

บริษัท เกาะเจริญ คาร์ เฟอร์รี่ มีแพยนต์ออกจากท่าเรือท่ายางไปเกาะเต่าในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 23.00 น.ถึงเกาะเต่า เวลา 05.00 น. เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะเต่า ในวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 23.00 น. ถึงท่าเรือท่ายางเวลา 05.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 300 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7758 0030, 0 1797 0276, 0 1956 5282

ท่าเรือซีทราน อยู่บริเวณปากน้ำชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 13 กิโลเมตร มีบริษัทเรือที่ให้บริการ คือ

บริษัท ซีทราน ดีสคัฟเวอร์รี่ จำกัด มีบริการเอ็กเพรส โบ๊ท ขนาด 150 ที่นั่ง และ 275 ที่นั่ง เรือออกจากท่าเรือซีทราน ชุมพร วันละ 1 เที่ยว เวลา 07.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 08.45 น. และเที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 10.00 น. ถึงชุมพร เวลา 11.45 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 550 บาท บริษัท ซีทรานฯ มีรถบริการรับจากสถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งในตัวเมืองชุมพร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ต้องโทรแจ้งบริษัทล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7752 1052 กรุงเทพฯ โทร. 0 2629 3040

ท่าเรือเร็วลมพระยา อยู่ที่อ่าวทุ่งมะขามน้อย ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 28 กิโลเมตร มีบริษัทเรือที่ให้บริการ คือ

บริษัท เรือเร็ว ลมพระยา จำกัด มีบริการเรือคาตามารัน ขนาด 250 ที่นั่ง เรือออกจากท่าเรือเร็วลมพระยา ชุมพร วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 08.30 น. และ เวลา 13.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 14.30 น. เที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า วันละ 2 เที่ยวเช่นกัน คือเวลา 10.00 น. ถึงชุมพร เวลา 11.30 น. และเวลา 14.30 น. ค่าเรือโดยสารคนละ 550 บาทต่อเที่ยว

บริษัท เรือเร็วลมพระยามีรถบริการรับจาก สถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งในตัวเมืองชุมพร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ต้องโทรแจ้งบริษัทล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 7755 8212-3 กรุงเทพฯ โทร. 0 2629 2569-70 เกาะเต่า โทร. 0 7745 6176

ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel

porna,yetiskin porno,porno film izle,+18 periscope izle,