น้ำตกสวนอาย

น้ำตกสวนอาย

น้ำตกสวนอาย อยู่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองละอาย สามารถเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ลานสกา-จันดี (ทางหลวงหมายเลข 4015) ระยะทาง 55 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมี 5 ชั้น ชั้นที่สามารถเล่นน้ำได้ คือ หนานช่องส้มหลอด หนานต้นเหรียง และหนานเลากา

สถานที่ตั้ง: 

น้ำตกสวนอาย อยู่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองละอาย จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel