เที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล

เกาะกุลา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะค้างคาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง
เกาะญี่ปุ่น(Ko Yi Pun) อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง
เกาะกำตก อ่าวเขาควาย อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง
เกาะไม้ไผ่ กระบี่
เกาะเสม็ด (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด)
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
หมู่เกาะสิมิลัน ทะเล ปะการังติดอันดับโลก
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่