แหล่งท่องเที่ยว

  • อย่าลืมเข้าไปดูรายการท่องเที่ยว ในช่องยูทูปของพวกเรานะครับ ท่องเที่ยวสะดุดตา

  • ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ รักนะจุฟๆ

คลองค้อ...เสือใหญ่แห่งห้วยขาแข้ง

คมฉานตะวันฉาย's picture
บรรยากาศของศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งของปลายฤดูฝน ดูยังเป็นบรรยากาศที่เขียวขจี ต้นไม้ใบไม้ยังคงเขียว พื้นดินฉ่ำแฉะไปด้วยน้ำฝนที่ยังคงตกลงมาเรื่อยๆ แม้จะทิ้งระยะห่างออกไปบ้าง  อีกไม่นานฝนก็จะหยุดตก ป่าเต็งรังในพื้นที่แห่งนี้ก็จะเริ่มผลัดใบ อากาศจะร้อนรุ่ม และมีกลิ่นควันไฟป่าเจือมาในอากาศ  แล้วก็เข้าฤดูฝนอีกครั้ง  ธรรมชาติของที่นี่วนเวียนไปแบบนี้ตลอด

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้...อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชดำริในรัชกาลที่ ๙

คมฉานตะวันฉาย's picture
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ถือเป็นอุทยานแห่งชาติ ที่เกิดขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ครั้งยังทรงครองราชย์ 

งามสม...ที่ลานสาง

คมฉานตะวันฉาย's picture
ตามตำนานเล่ากันว่า.....เมื่อ 200 กว่าปีก่อน  สมัยที่ป่าลานสางยังอุดมสมบูรณ์กว่านี้    สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปตีเชียงใหม่ครั้งที่ 2   

Pages

Subscribe to Sadoodta RSS