เที่ยวศาสนสถาน อื่นๆ

ชมแม่พระประดับพลอย ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี)
ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง
พระธาตุขามแก่น
พระพุทธรูปยืนมงคล
พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลี
พระธาตุนาดูน
พุทธสถานภูปอ
พุทธสถานภูสิงห์
มัสยิดกรือเซะ
มัสยิด 300 ปี มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น
พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ
สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน
โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุด
พระธาตุดอนแก้ว
พระพุทธบาทบัวบาน
พระธาตุบังพวน
ศาลาแก้วกู่
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง)
พระพุทธบาทยโสธร