เขาใหญ่

น้ำตกเหวอีอ่ำ ตัวอย่างบทพิสูจน์ กรมอุทยานฯ ฟื้นป่า ทำได้จริง

Boysadoodta's picture

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดตั้งและประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสภาพก่อนหน้านั้นเขาใหญ่ไม่ได้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เช่นทุกวันนี้ มีชาวบ้านบุกรุกขึ้นไปจับจองและแผ้วถางเป็นที่ทำกิน บนเขาใหญ่อย่างกว้างขวาง

Subscribe to RSS - เขาใหญ่